facebook image

Årskurs 2024 - Påbyggingsår

Velkommen til Forfatterskolen. Vi gleder oss til å hjelpe deg med å nå forfatterdrømmen din!

Fra Kr 35.000,00 kroner Bestill Kurset

15

Januar

Årskurs 2024 - Påbyggingsår - Skriv boken din med Forfatterskolen! 

Informasjon om kurset:

På påbyggingskurs krever vi at eleven har et påbegynt manus, som de vil fordype seg i. Eleven skal helst ha jobbet med manuset over en periode i samråd med redaktør/tilsvarende, enten på årskurs hos oss, tilsvarende kurs hos andre aktører, eller ha jobbet med et manus i den grad at man stiller på samme nivå faglig. I påbyggingskurset går vi i dybden av manuset, og jobber med tett oppfølging av redaktør, med mål om å ferdigstille manus i løpet av året. Elevene leser også hverandres tekst, i to tekstsamlinger. Vi diskuterer de større linjene og utfordringer ved skriving og redigering, med utgangspunkt i elevenes egne tekster. Ved kursslutt skal eleven ha bearbeidet et større manus i samarbeid med redaktør, og fått kjennskap til bransje og videre muligheter. Vi vil tilby et ‘stille år’, hvor vi nærleser og går i dybden; ditt manus er i fokus, og vi hjelper deg i mål. Kurset er for viderekomne.

Som elev på påbyggingskurs får du:

 • 70 000 ord til rådighet, delt opp i 7 innleveringer a 10 000 ord
 • faglig introduksjon til skrivehåndverket, med spesielt fokus på videregående utvikling
 • tett oppfølging av redaktør
 • coaching med redaktør; 60 min samtale ved tre anledninger i løpet av året
 • en stor database med faglig innhold, som du har tilgang til når som helst hele året
 • webinarer annenhver uke, forbeholdt påbyggingselevene, med spesielt fokus på videregående utvikling
 • du får også muligheten til å følge mentormøter (hver mandag), og faste webinarer som holdes på årskurset, dersom det er ønskelig
 • et inspirerende skrivefellesskap i eget Facebook forum
 • du utgis i en antologi sammen med dine medelever – et springbrett inn i bransjen!
 • etter endt kurs kan du kjøpe tilgang til webinarene og alt det faglige innholdet et år til, for kun 1490,-, dersom du skulle ønske det. Vi tilbyr også manusutvikling og coaching separat, om du skulle ønske det i etterkant av kurs. Her kan du enten jobbe med redaktøren din fra kurset, eller en annen redaktør hos oss

Praktisk gjennomføring:

Du leverer 70 000 ord i løpet av året, delt inn i syv innleveringer til redaktør, på 10 000 ord. Det er satt faste frister for innlevering, som må etterfølges for at gjennomføring av året blir best mulig. Ved tre anledninger har du en time coaching med din redaktør, enten over video eller telefon.

Webinarer holdes annenhver onsdag, 18.00-20.00. Webinarer holdes vekselsvis av redaktører ved skolen og forfattere/andre utenfra. Webinarene vil bestå i faglig påfyll relevant for ferdigstillelse av manus. Innhold vil speile kursets utvikling.

Det vil bli gjort opptak av alle webinarene, så du har alltid mulighet til å se reprisen hvis du går glipp av et webinar.

Alle elever får tilgang til vår database av innhold, og kan også delta på årskursets webinarer om ønskelig: tirsdag 10.00-12.00 med Kristine (redigering og samskriving) og torsdag 18.00-20.00 med redaktører (varierer).

Det opprettes et eget Facebook forum, hvor elevene kan diskutere fritt i løpet av året.

 

Samlingene:

Vi gjennomfører to fysiske samlinger, én samling per semester. Vi møtes i Oslo, og elevene har i forkant lest hverandres tekster. Tekstutdraget må være fra prosjektet elevene jobber med. Vi samtaler rundt tekstene i plenum, ledet av sjefredaktør Marte Normann. De som ikke har anledning, kan evt. tar med digitalt. ‘Klassen’ vil bli delt inn i grupper, og det vil bli satt opp flere dager.

 

Elevantologien:

Som elev får du muligheten til publisering i vår elevantologi. Vi vil gi deg et springbrett til bransjen, samt innsikt i publiseringsprosessen. I elevantologien vår får du et antall ord til rådighet. Du leverer det du ønsker fra prosjektet ditt. Redaktør for antologien: Marte Normann. Antologien utgis i etterkant av kurset, og det arrangeres en lanseringsfest. Skolen sender antologien til aktuelle forlag og andre i bransjen. Som bidragsyter mottar du et antall utgaver av boken. Antologien er en profesjonell utgivelse, med fokus på litterær kvalitet.

 

Søknadsfrist er 1.desember 2023.

Ved spørsmål angående kurs og søknadsprosess, ta kontakt med sjefredaktør Marte Normann, på marte@forfatterskolen.no

Årskurs 2024 - Påbyggingsår


course-image Fra Kr 35.000,00 kroner

Årskurs – Påbyggingsår

Kr 35.000,00 Kr 39.000,00

Bestill
Påbyggingsår

 

Informasjon om kurset:

På påbyggingskurs krever vi at eleven har et påbegynt manus, som de vil fordype seg i. Eleven skal helst ha jobbet med manuset over en periode i samråd med redaktør/tilsvarende, enten på årskurs hos oss, tilsvarende kurs hos andre aktører, eller ha jobbet med et manus i den grad at man stiller på samme nivå faglig. I påbyggingskurset går vi i dybden av manuset, og jobber med tett oppfølging av redaktør, med mål om å ferdigstille manus i løpet av året. Elevene leser også hverandres tekst, i to tekstsamlinger. Vi diskuterer de større linjene og utfordringer ved skriving og redigering, med utgangspunkt i elevenes egne tekster. Ved kursslutt skal eleven ha bearbeidet et større manus i samarbeid med redaktør, og fått kjennskap til bransje og videre muligheter. Vi vil tilby et ‘stille år’, hvor vi nærleser og går i dybden; ditt manus er i fokus, og vi hjelper deg i mål. Kurset er for viderekomne.

Som elev på påbyggingskurs får du:

 • 70 000 ord til rådighet, delt opp i 7 innleveringer a 10 000 ord
 • faglig introduksjon til skrivehåndverket, med spesielt fokus på videregående utvikling
 • tett oppfølging av redaktør
 • coaching med redaktør; 60 min samtale ved tre anledninger i løpet av året
 • en stor database med faglig innhold, som du har tilgang til når som helst hele året
 • webinarer annenhver uke, forbeholdt påbyggingselevene, med spesielt fokus på videregående utvikling
 • du får også muligheten til å følge mentormøter (hver mandag), og faste webinarer som holdes på årskurset, dersom det er ønskelig
 • et inspirerende skrivefellesskap i eget Facebook forum
 • du utgis i en antologi sammen med dine medelever – et springbrett inn i bransjen!
 • etter endt kurs kan du kjøpe tilgang til webinarene og alt det faglige innholdet et år til, for kun 1490,-, dersom du skulle ønske det. Vi tilbyr også manusutvikling og coaching separat, om du skulle ønske det i etterkant av kurs. Her kan du enten jobbe med redaktøren din fra kurset, eller en annen redaktør hos oss

Praktisk gjennomføring:

Du leverer 70 000 ord i løpet av året, delt inn i syv innleveringer til redaktør, på 10 000 ord. Det er satt faste frister for innlevering, som må etterfølges for at gjennomføring av året blir best mulig. Ved tre anledninger har du en time coaching med din redaktør, enten over video eller telefon.

Webinarer holdes annenhver onsdag, 18.00-20.00. Webinarer holdes vekselsvis av redaktører ved skolen og forfattere/andre utenfra. Webinarene vil bestå i faglig påfyll relevant for ferdigstillelse av manus. Innhold vil speile kursets utvikling.

Det vil bli gjort opptak av alle webinarene, så du har alltid mulighet til å se reprisen hvis du går glipp av et webinar.

Alle elever får tilgang til vår database av innhold, og kan også delta på årskursets webinarer om ønskelig: tirsdag 10.00-12.00 med Kristine (redigering og samskriving) og torsdag 18.00-20.00 med redaktører (varierer).

Det opprettes et eget Facebook forum, hvor elevene kan diskutere fritt i løpet av året.

 

Timeplan: info kommer!

 

Samlingene:

Vi gjennomfører to fysiske samlinger, én samling per semester. Vi møtes i Oslo, og elevene har i forkant lest hverandres tekster. Tekstutdraget må være fra prosjektet elevene jobber med. Vi samtaler rundt tekstene i plenum, ledet av sjefredaktør Marte Normann. De som ikke har anledning, kan evt. tar med digitalt. ‘Klassen’ vil bli delt inn i grupper, og det vil bli satt opp flere dager.

 

Elevantologien:

Som elev får du muligheten til publisering i vår elevantologi. Vi vil gi deg et springbrett til bransjen, samt innsikt i publiseringsprosessen. I elevantologien vår får du et antall ord til rådighet, og du leverer det du ønsker fra prosjektet ditt. Redaktør for antologien: Marte Normann. Antologien utgis i etterkant av kurset, og det arrangeres en lanseringsfest. Skolen sender antologien til aktuelle forlag og andre i bransjen. Som bidragsyter mottar du et antall utgaver av boken. Antologien er en profesjonell utgivelse, med fokus på litterær kvalitet.

Se tilsvarende kurs