Velkommen til Forfatterskolen
Min Side

I 2018 ble EUs personvernforordning, General Data Protection Regulation (GDPR), norsk lov. Den gjelder for alle som behandler personopplysninger. Den nye loven, som trer i kraft i løpet av sommeren, er i stor grad en videreføring av tidligere lovverk, men kravet til behandling av personopplysninger er skjerpet.

Forfatterskolen AS tilpasser seg ny personlovgivning og opplyser derfor i henhold til den nye loven om følgende bruk og lagring av personopplysninger: Navn og fødselsnummer lagrer vi slik vi er forpliktet til gjennom øvrig norsk lov for identifikasjon. Opplysningene lagres forsvarlig i ett datasystem som Forfatterskolen AS rår over, og Forfatterskolen AS gir aldri opplysninger videre. E-post og adresseopplysninger lager vi for å kunne sende blant annet tilbud, nyheter, fakturaer og påminnelser. Medlemmet har rett til innsyn i hvilke opplysninger som er lagret og har rett til eventuell supplering og retting av opplysningene om seg. Avsluttes medlemskapet vil personopplysninger det ikke er annen lovpålagt grunn for å lagre videre bli slettet og anonymisert om medlemmet ønsker det.

Vil du ha profesjonell tilbakemelding på en smakebit av din personlige tekst, helt gratis? Send den inn ved å trykke på knappen under.
Ja, dette vil jeg ha!