Introduksjon til Easywrite

Webinaret Starter Om

  • 00 :
  • 00 :
  • 00 :
  • 00

Onsdag

17 mars

Klokken 20:00

Amanda Gustafsson

En introduksjon til Forfatterskolens skriveverktøy Easywrite. Amanda vil gå gjennom ulike funksjoner og vise hva man kan gjøre i programmet. Eksempelvis hvordan man legger til en bok, kapitler, scener, karakterer m.m. og hvordan det fungerer med pilotlesing av andre manus eller om du selv vil legge ut boken din i bokkatalogen og finne pilotlesere til din tekst. Det legges opp til spørsmål og svar i slutten av webinaret.

Vil du ha profesjonell tilbakemelding på manuset ditt? Vi gir deg gratis tilbakemelding på et tekstutdrag.
Ja, dette vil jeg ha!