facebook image

Årskurs 2023 - Påbyggingsår

Fra Kr 24.000,00 kroner
Velkommen til Forfatterskolen. Vi gleder oss til å hjelpe deg med å nå forfatterdrømmen din!
13

FEB


Årskurs 2023 - Påbyggingsår - Skriv boken din med Forfatterskolen! 


Påbyggingsår:


Jobb tett med din personlige redaktør, og ferdigstill manuset ditt i løpet av året. Vi nærleser manus, går i dybden av redigering og metode, og utforsker bokas rolle i møte med leser og samfunn. Vi introduserer deg til prosessen med forlag, selvpublisering, markedsføring med mer. Vi møtes til to tekstgjennomganger i løpet av året, hvor elevgruppa diskuterer tekstene i plenum. Her ser vi på tema som dramaturgi, sjangerforventninger, utfordringer i skrivearbeidet med mer, knyttet til elevenes egne tekster.


 


Som elev får du:  • 70 000 ord til rådighet delt opp i 7 innleveringer

  • Coaching med redaktør: 1 time ved tre anledninger i løpet av året

  • Faglig innhold via webinarer med utvalgte redaktører, forfattere og andre i bransjen

  • Tilgang til en stor database med faglig innhold

  • Et lukket forum hvor vi diskuterer utfordringer i plenum

  • To elevsamlinger med tekstgjennomgang

  • En utgivelse i vår årlige elevantologi; et springbrett videre


 


Praktisk gjennomføring: onsdager kan være deres dag (er litt andre datoer enn års, for å sikre at vi/jeg rekker begge kurs mtp. innlevering og godkjenning etc.). (Antologi-frister kommer utenom). Med andre ord: webinarer hver onsdag/eller annenhver.


 


15.02: oppstart kurs


01.03: innlevering prosjektbeskrivelse og brev


15.03: får utdelt redaktør og svar


20.03-31.03: coaching


(påskeferie 01.04-10.04)


19.04: levere 10 sider til samling (sideantall styres av antall elever)


27.04: første innlevering (10 000 ord)


11.05: utlevert tilbakemelding


13.05: samling


01.06: andre innlevering (10 000 ord)


15.06: utlevert tilbakemelding


26.06-30.06: coaching-uke


(sommerferie 1.juli-1.august)


02.08: oppstart andre semester


17.08: tredje innlevering (10 000 ord)


24.08: levere 10 sider til samling


31.08: utlevert tilbakemelding


09.09: samling


21.09: fjerde innlevering (10 000 ord)


05.10: utlevert tilbakemelding


26.10: femte innlevering (10 000 ord)


09.11: utlevert tilbakemelding


30.11: sjette innlevering (10 000 ord)


14.12: utlevert tilbakemelding


11.01: syvende og siste innlevering (10 000 ord)


25.01: utlevert tilbakemelding


05.-09.02: coaching-uke


14.februar: avsluttet kurs.


Antologi lansering i etterkant.


 


Samlingene:


Vi inviterer til to fysiske samlinger, én per semester. Vi møtes i Oslo for en dag (alt ettersom elevmengde), og elevene har i forkant sendt inn 10 (foreløpig antall) sider tekst, og lest hverandres tekster. Tekstutdraget må være fra prosjektet elevene jobber med sammen med redaktør. Vi samtaler rundt tekstene i plenum. Ledes av Marte. Et forslag er å leie lokale på Litteraturhuset i Oslo, en eller to dager, evt. booke gratis møterom på Deichmanske. De som ikke har anledning kan evt. tar med digitalt.


 


Forfatterskolens elevantologi:


Antologien gis ut våren året etter endt kurs, som en forlengelse av avslutningen, med lanseringsfest. Årskurs og påbyggingskurs får tilbudet. 


 


 


Fra Kr 24.000,00 kroner

Årskurs – Påbyggingsår- Kr 24.000,00

Påbyggingsår

Bestill
Se Tilsvarende Kurs
Vil du ha profesjonell tilbakemelding på manuset ditt? Vi gir deg gratis tilbakemelding på et tekstutdrag.
Ja, dette vil jeg ha!