Skriv ditt liv med oppstart 29.01.18

Fra Kr 4.900,00 kroner
Velkommen til Forfatterskolen. Vi gleder oss til å hjelpe deg med å nå forfatterdrømmen din!

Hvem tror du at du er? 

I dette kurset lærer du hvordan du kan finne det ut. Et konkret og inspirerende kurs for deg som vil skrive din slektshistorie eller historien om ditt liv. 

Boka inneholder alle verktøy du behøver for å skrive biografisk, enten du vil gi den bort til barn eller barnebarn, eller du skriver for å bli mer kjent med deg selv. Du lærer også litt om hvordan du kan skrive skjønnlitteratur basert på din egen historie.

Kursholder er Kjersti Wold. Kjersti har skrevet 20 bøker innenfor skjønnlitteratur og sakprosa, hun har gitt ut flere bøker om skriving, holdt flere hundre skrivekurs og er en av de mest etterspurte kurslederne i landet.

Inkludert i kurset er:

*10 ukers intensivkurs à 5 moduler, der du lærer alt om å skrive selvbiografisk – sanke minner, skrive fengende, strukturere og redigere stoffet
*8 live webinarer, knyttet til hver modul, der vi går gjennom kursmaterialet og du får mulighet til å stille spørsmål (du får alltid opptak, hvis du ikke har mulighet til å delta)
*Inspirerende og konkrete skriveoppgaver, som du kan bruke for å vekke minner og skrive din historie
*Bonussteg om å gjøre din historie skjønnlitterær
*Medlemskap i lukket gruppe, med andre kursdeltakere
*Boken "Skriv ditt liv" fra Cappelen Damm (som kurset baserer seg på)

Det er 14 dagers angrefrist etter kursstart, uten diskusjon, så du løper ingen risiko ved å melde deg på!

Her er hva noen av Kjerstis tidligere kursdeltakerne har å si om Kjersti og Skriv ditt liv-kurset:

"Jeg har deltatt på flere skrivekurs med Kjersti Wold, og engasjementet hennes inspirerer meg like mye hver gang. Det er en stor glede og fryd å høre på når Kjersti deler sin kunnskap om og lidenskap for litteratur og forfattere. Jeg lærer alltid noe nytt og en av skriveteknikkene jeg har brukt mest, er «morning pages». En perle for alle skrivelystne! Det siste året har jeg skrevet mye om barndommen og livet mitt og jeg bruker boka "Skriv ditt liv" når jeg står fast eller trenger idéer"
Heidi

"Kjersti er en fantastisk flink skribent og har en utrolig hukommelse. Hun kan alt av teknikker for hvordan man skal gå fram når en vil vekke til live gamle minner og skrive dem ned. Det kan være alt fra lukter til fotografier til å intervjue bestemor. Det er mange måter å gjøre det på, og Kjersti har mye å lære bort".
Bjørn

"Kjersti har den sjeldne kombinasjonen av fagkunnskap og det å kunne møte den enkelte i sin personlige vekst. Fritekst-øktene har gitt meg viktige verktøy for å kunne se meg sjøl og andre utenfra, og dermed få bedre innsikt og forståelse. Ikke minst: Aksept for livet som helhet.! Jeg anbefaler skrivekurs med Kjersti Wold på det varmeste!"
Gunn

Fra Kr 4.900,00 kroner

Skriv ditt liv- Kr 4.900,00

- Kurset "Skriv ditt liv":
- 10 ukers intensivkurs à 5 moduler, der du lærer alt om å skrive selvbiografisk – sanke minner, skrive fengende, strukturere og redigere stoffet
- 7 live webinarer, knyttet til hver modul, der vi går gjennom kursmaterialet og du får mulighet til å stille spørsmål (du får alltid opptak, hvis du ikke har mulighet til å delta)
- Inspirerende og konkrete skriveoppgaver, som du kan bruke for å vekke minner og skrive din historie
- Bonussteg om å gjøre din historie skjønnlitterær
- Medlemskap i lukket gruppe, med andre kursdeltakere
- Boken "Skriv ditt liv" fra Cappelen Damm (som kurset baserer seg på)

NB! Det er 14 dagers angrefrist på kurset, med alle pengene tilbake-garanti.

Skriv ditt liv – med webinar-pakke (varighet: 1 år)- Kr 6.100,00

- Kurset "Skriv ditt liv"
- 10 ukers intensivkurs à 5 moduler, der du lærer alt om å skrive selvbiografisk – sanke minner, skrive fengende, strukturere og redigere stoffet
- 7 live webinarer, knyttet til hver modul, der vi går gjennom kursmaterialet og du får mulighet til å stille spørsmål (du får alltid opptak, hvis du ikke har mulighet til å delta)
- Inspirerende og konkrete skriveoppgaver, som du kan bruke for å vekke minner og skrive din historie
- Bonussteg om å gjøre din historie skjønnlitterær
- Medlemskap i lukket gruppe, med andre kursdeltakere
- Boken "Skriv ditt liv" fra Cappelen Damm (som kurset baserer seg på)
- Webinar-pakke i 1 år (med kjente forfattere, redaktører, dramaturger etc).

NB! Det er 14 dagers angrefrist på kurset, med alle pengene tilbake-garanti.

Inkluderer
Webinar-pakke (Abonnement 1 år)

Skriv ditt liv – med webinar-pakke og manusutvikling- Kr 8.100,00

- Kurset "Skriv ditt liv"
- 10 ukers intensivkurs à 5 moduler, der du lærer alt om å skrive selvbiografisk – sanke minner, skrive fengende, strukturere og redigere stoffet
- 7 live webinarer, knyttet til hver modul, der vi går gjennom kursmaterialet og du får mulighet til å stille spørsmål (du får alltid opptak, hvis du ikke har mulighet til å delta)
- Inspirerende og konkrete skriveoppgaver, som du kan bruke for å vekke minner og skrive din historie
- Bonussteg om å gjøre din historie skjønnlitterær
- Medlemskap i lukket gruppe, med andre kursdeltakere
- Boken "Skriv ditt liv" fra Cappelen Damm (som kurset baserer seg på)
- Webinar-pakke i 1 år (med kjente forfattere, redaktører, dramaturger etc).
- Tilbakemelding på skriveoppgaver/manus
(inntil 17 500 ord)

NB! Det er 14 dagers angrefrist på kurset, med alle pengene tilbake-garanti.

Inkluderer
Manusutvikling 1
Webinar-pakke (Abonnement 1 år)

*29. januar 2018: STEG 1. Kom i gang med skriveprosjektet

Fra idé til handling, å starte en skriveprosess.

Å få tak i skrivegleden.

Å skape kontakt med minner og å samle stoff.

De tre kategoriene for skrivemotivasjon.

Hvordan gjøre teksten livfull og lesverdig?

Skriveoppgave knyttet til teknikken «Show it, don`t tell it.»

Å unngå oppramsing og referat.

30. januar 2018: WEBINAR med følgende tema:

- Vi starter opp kurset med brask og bram!

- Hvordan komme i gang på en god måte?

- Kjersti og Kristine svarer på alt du måtte lure på

7. februar 2018: WEBINAR med følgende temaer:

- Om å sanke minner

- Om Joe Brainards hukommelsesteknikk

- Om forskjellen mellom å være selvutleverende og å by på seg selv

- Om bluferdighet og eksponeringstrang

- Å skrive visuelt

- Om å skrive privat og om å skrive personlig

- Å la seg inspirere av selvbiografisk litteratur

- Å lære seg friskrift

- Å fange sitt aller første minne

- Om fiktiv fargelegging og erindringens feilbarlighet

*12. februar: STEG 2. Om å skrive fengende

Å bruke forfatterknep for å gjøre teksten interessevekkende.

Å lage miljøtegninger.

Skriveoppgave knyttet til smaksopplevelser.

Å la seg inspirere av forfattertriks og litterære selvbiografier.

Skriveoppgave om et (kjæle)dyr som betydde mye for deg i oppvekst.

Hvordan aktivisere erindringen? Ulike forslag til minnetrim.

Å lage en kronologisk tidslinje.

14. februar 2018: WEBINAR (Kristine) med følgende tema:

- Engasjer leseren!

- Enkel bruk av litterære virkemidler

- Slik skaper du spenning

21. februar 2018: WEBINAR med følgende temaer:

- Om å bruke ulike synsvinkler og andre forfattergrep

- Om å skildre og beskrive

- Om språkpalettene, adjektiv og adverb

- «Alt om mitt hår»-oppgaven, hvordan ganske store temaer kan kondenseres ned i hverdagslige tematikker

- Om person-situasjon og reaksjon, en måte å levendegjøre episoder på

- Å eksemplifisere, beskrive en person gjennom eksempel på situasjoner som underbygger

- Om å drive research

- Om å intervjue familiemedlemmer dersom man ønsker å skrive slektshistorie

*26. februar 2018: STEG 3. Å samle stoffet og finne en struktur:

Hvordan få en tydelig retning på prosjektet?

Å komme inn i valgfasen i forhold til manuset.

De ulike struktureringsalternativene.

Forskjellige tematiske innfallsvinkler til gjengivelsen av levd liv.

Skriveoppgave knyttet til arbeidslivserfaringer.

Å beskrive de nære omgivelser og hjemstedet ditt.

7. mars 2018: WEBINAR med følgende temaer:

- Om strukturering av stoffet

- Om å unngå gjentakelser og oppramsing

- Om å tilrettelegge stoffet hvis man ønsker å skrive for barn

- Om bruk av fotografier og annet bildestoff

- Å finne temaer som man ønsker å fordype seg i

- Om å lære av livserfaringer

- Skriveoppgave knyttet til viktige eksistensielle valg man har gjort

- Om selvbilder, verdier og hva man eventuelt ønsker å gi videre til etterslekten

*12. mars 2018: STEG 4. Å foreta valg og å være etisk

Å foreta valg og være etisk. Samt litt om slektshistorie

Etiske vurderinger, hvordan omtale andre?

Hva gjør man med de problematiske relasjonene?

Skriveoppgave knyttet til etiske utfordringer.

Om tekstens tempo og språkets smidighet.

Om å dvele og å trekke de lange linjene.

Om å invitere andre familiemedlemmer inn i prosjektet.

Ulike samarbeidsmuligheter.

Om å blande fiksjon og fakta.

Om å skrive slektshistorie.

14. mars 2018: WEBINAR med følgende tema:

- Om å ta hensyn – eller ikke ta hensyn til andre når en skriver

- Virkelighetslitteratur – om omkostninger og berikelser

- Å skrive usensurert i første omgang, for siden å filtrere stoffet

- Om å levendegjøre døde mennesker

- Mer om research hvis en vil skrive slektshistorie

- Om omleggingen fra fakta til fiksjon

- Om å invitere andre inn i skriveprosessen

- Pluss et par startkabler for de som vil i gang med slektsforskning

*26. mars 2018: STEG 5. Avrunde prosjektet og skape et konkret resultat:

Å avrunde prosjektet og å skape et ferdig resultat

Bearbeidelse og foredling av teksten.

Om test-lesere og verdien av å få et utenfra-blikk på det du har skrevet.

Om sensur og ærlighet, hvor mye skal du by på av deg selv?

Hva slags bilde ønsker du å gi av livet ditt?

Skriveoppgave som utforsker de mer krevende sidene av tilværelsen.

Om verdien av selvinnsikt gjennom å skrive.

Litt om helsefremmende skriving.

Om å føre skriveprosessen frem til et ferdig resultat.

Ulike alternativer for publisering.

4.April 2018: WEBINAR med følgende temaer:

- Hvordan bearbeide en tekst? Ulike innfallsvinkler til å gjøre teksten bedre

- Hva gjør man med opplysninger og påstander som ikke kan underbygges, hvis man skriver i grenselandet mellom fiksjon og historiske fakta?

- Å skape et konkret resultat

- Å verdsette sin egen prosess

- Å feire at man har kommet i mål med skriveprosjektet

19 april 2018: WEBINAR (Kristine) med følgende tema:

- Slik redigerer du deg selv

- Slik redigerer du deg selv

- Hva skal ut og hva skal med?

- "Kill your darlings"

- Live redigering (send inn tekst på forhånd, maks 250 ord)

Bonussteg!

- Hvordan kan man bruke det samme materialet på ulike måter? (For eksempel i artikkelform, som inspirasjon til skjønnlitterær skriving eller som et skrivearbeid i forhold til å forstå seg selv bedre)

*programmet er med forbehold om endringer

Se Tilsvarende Kurs

Vil du ha profesjonell tilbakemelding på en smakebit av din personlige tekst, helt gratis? Send den inn ved å trykke på knappen under.
Ja, dette vil jeg ha!